facebook tracking

Riskanalytiker Operativa risker

Scroll to content

Bank & finansbranschen är under stor förändring. Med hållbarhet i fokus driver vi förändring och vi vill leda utvecklingen inom vårt område boende och boendeekonomi. Förändrade kundbeteenden och digitaliseringen med ökad transparens, skapar stora möjligheter för oss. Vi växer och tar marknadsandelar. Vårt värderingsdrivna arbetssätt med inkluderande ledarskap och självdrivande medarbetare tar oss beslutsamt framåt med tempo.

Operativa Risker

SBAB:s funktion för Operativa Risker är placerad i andra försvarslinjen inom avdelningen Risk.

Operativa risker är en naturlig del av SBAB:s verksamhet och god förståelse för bolagets operativa risker bidrar till bankens måluppfyllelse. SBAB har under de senaste åren lagt stor vikt vid att utveckla bankens förmåga att hantera operativa risker och kommer att säkerställa fortsatt fokus på och utveckling inom området.

Funktionen för Operativ Risk bidrar såväl strategiskt som operativt.
Strategiskt fokuserar vi på utveckling och att lyfta SBAB:s förmåga att hantera operativa risker genom att vidareutveckla modeller, analyser, processer och arbetssätt inom bolaget.

Vårt operativa fokus består främst i att stötta första linjen vid genomförande av självutvärderingar och scenarioanalyser, kvalitetssäkra väsentliga förändringar, definiera och följa upp utfallet av bankens KRI:er, incidentrapportering samt uppföljning av åtgärdsplaner för risker som identifierats inom SBAB.

Dina nya utmaningar

Vi söker dig som vill driva och koordinera SBAB:s arbete med IT- och informationssäkerhetsrisker utifrån ett oberoende perspektiv. Du kommer att ansvara både för att definiera krav, metodik och processer och för att utbilda, genomföra granskningar och rapportera utfall.

Vidare kommer du att analysera omvärlden och utvärdera SBAB:s verksamhet utifrån ett IT- och informationssäkerhetsperspektiv. Baserat på dina erfarenheter och det du ser i omvärlden kommer du att prioritera aktiviteter och åtgärder för att säkerställa att dessa risker hålls på önskvärd nivå.

Du ingår i ett team på fyra personer som alla arbetar med Operativa risker, men med lite olika fokus. Tillsammans bildar ni ett starkt och engagerat team som driver det operativa riskarbetet framåt inom SBAB. Du rapporterar till Chef för Operativ Risk.

Den vi söker kan vara du!

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet från arbete med informationssäkerhet och/eller IT-revision och som vill bidra till ökad medvetenhet och förståelse för området. Du har erfarenhet från att styra och leda inom ditt expertområde. Din kommunikationsstil och din attityd inspirerar och ökar genomslagskraften av dina idéer och utvecklar medarbetarnas vilja att förstå och hantera operativa risker.

Som person är du engagerad, lösningsorienterad och pragmatisk. Du tar egna initiativ och har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt samtidigt som du tar ansvar för helheten och drivs av att få dela din kunskap med andra. Du planerar ditt arbete självständigt och genomför det med hög kvalitet och efter fastställd tidsplan. Ditt förhållningssätt skapar förtroende och långsiktiga relationer.

Eftersom såväl omvärlden som SBAB förändras i allt snabbare takt är det av vikt att du både vill och kan anpassa dig och ditt arbetssätt efter ändrade förutsättningar.


Vill du vara med och utveckla SBAB:s arbete kring Operativa risker?

Vid frågor är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Maria Uebel, maria.uebel@harveynash.se, tel: 073-095 71 05 eller Researcher Filip Edström, filip.edstrom@harveynash.se, 073-095 71 09.

Varmt välkommen med din ansökan redan idag då vi intervjuar löpande!

SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt förstärka vår konkurrenskraft och uppnå vår vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån – arbetar vi ständigt med att utveckla vårt kunderbjudande. Antalet kunder uppgår till cirka 400 000 och vi är cirka 600 medarbetare. SBAB har mycket nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Enligt Great Place to Work är SBAB en av Sveriges bästa arbetsplatser 2019 bland större företag.

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

SBAB Stockholm

Svetsarvägen 24
171 41 Solna Vägbeskrivning

Har du attityden? Vill du göra skillnad och förändra världen genom att bidra till bättre boende och boendeekonomi? Det vill vi också.

För att lyckas arbetar vi värderingsdrivet där inkludering och att vi alla är självdrivande är avgörande för framtiden.

Vi är den omtänksamma utmanaren som är redo att bryta normer och konventioner. Vill du göra saker lite annorlunda, lite bättre och lite roligare?

Vi har en gemensam attityd som bygger på att vi alla lever våra värderingar. Det gör oss till ett lag som vill lyckas tillsammans. Visionen är tydlig – att erbjuda Sveriges bästa bolån. Självklart med målet att ha Sveriges mest nöjda kunder.

Med ditt engagemang kan vårt erbjudande inom boende och boendeekonomi bli ännu bättre. Hos oss bidrar alla till att nå våra mål. Varje dag!

Jobbar du redan på SBAB?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@sbab.se