facebook tracking

Chief Risk Officer (CRO)

Scroll to content

Bank & finansbranschen är under stor förändring. Kundernas behov och beteenden förändras snabbt. Förutsättningarna för oss att möta dessa och skapa starkare kundvärden blir allt mer spännande med de möjligheter som digitalisering och datahantering ger. Med ansvar och transparens i fokus driver vi förändring och vi vill leda utvecklingen inom vårt område boende och boendeekonomi. Vårt värderingsdrivna arbetssätt med inkludering och självdrift tar oss beslutsamt framåt med tempo.

Vill du jobba med riskfrågor i en bank som är liten nog för att du ska kunna bolla en fråga med VD i kaffekön, samtidigt som du är med och driver utvecklingen i en av Sveriges största banker? Då är du kanske vår nya CRO?

Vår mission är att bidra till bättre boende och boendeekonomi. Med vår mission är vi tydliga med att vi tar ansvar inom ramen för vår affär att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vår CRO är medlem i företagsledningen och rapporterar till VD.

Rollen och riskenheten

Riskenheten består av 38 medarbetare, är placerad i andra försvarslinjen och består av följande funktioner: Kapital, Finansiella risker, Operativ risk samt Kreditriskanalys och policy. Samtliga funktioner är så kallade riskkontrollerande enheter med en gruppchef som rapporterar till CRO.

De riskkontrollerande enheterna utgör tillsammans med CRO SBAB:s funktion för oberoende riskkontroll, och har det övergripande ansvaret för att säkerställa att strategier för risktagande utförs i enlighet med våra värderingar och med styrelsens avsikt samt att instruktioner och processer stöder en bra uppföljning.

Riskkontroll ansvarar för identifiering, kvantifiering, analys och rapportering av samtliga risker. Den samlade riskbilden och kapitaltäckningsrelationer rapporteras månadsvis till styrelse, VD och företagsledning. Respektive riskkontrollerande enhet är ansvarig för modeller, metoder, beräkningar och regelverk inom sina respektive ansvarsområden. En viktig del av verksamheten är att säkerställa att SBAB uppfyller nuvarande och framtida kommande regelverk.

Riskavdelningen bidrar såväl strategiskt som operativt. Strategiskt fokuserar vi på att utveckla vårt arbetssätt för att säkerställa god riskhantering, samt vi genomför olika typer av analyser som ofta utmynnar i förslag som hjälper till att driva verksamheten framåt. Vårt operativa fokus består i löpande rapportering till ledning och styrelse. Vidare arbetar vi aktivt med att stärka risk-kulturen inom bolaget.

Du rapporterar till VD och är medlem i företagsledningen. Som chef för Risk är du ansvarig för att säkerställa korrekt och ändamålsenlig riskrapportering till företagsledningen, kommittéer, styrelsen och relevanta myndigheter. Du är rådgivare till olika enheter och ledningsfunktioner i frågor rörande risk, kredit samt kapitaltäckning.  

Som medlem i företagsledningen har du ansvar för helheten och för att vi arbetar tillsammans som ett vinnande lag. Du arbetar värderingsdrivet med ett inkluderande ledarskap där tydlighet, transparens, tempo och målstyrning är centralt. Hierarkier och prestige tycker vi inte om. Du älskar att bli överraskad varje dag när alla är självdrivande, tar kloka beslut och bara gör saker som tar oss mot vår vision och våra mål. 

Bakgrund

Du har en gedigen bakgrund inom risk- och kapitalområdet från den finansiella sektorn med erfarenhet från arbete i andra försvarslinjen. Det är en fördel med längre erfarenhet från kreditgivning och fastighetsmarknaden. Troligen har du en akademisk utbildning inom teknik/data/matematik/statistik. Du är insatt i de viktigaste regelverken som omger bankverksamheten. 

Du är som ledare inkluderande och bra på att bygga tillitsfulla relationer. Du är prestigelös och modig samt ödmjuk inför hur du kan utveckla dig som ledare. Du är kunnig, tydlig och saklig vilket bygger förtroende internt och externt. Du är värderingsdriven som person och delar gärna med dig av dina kunskaper. Noggrann är du alltid när det är viktigt att vara noggrann. Eftersom såväl omvärlden som SBAB förändras i allt snabbare takt är det av vikt att du både vill och kan anpassa dig och ditt arbetssätt efter ändrade förutsättningar. 

Din analytiska och kognitiva förmåga är mycket hög. Du är strategisk med hög höjd och lång horisont som resulterar i en tydlig vision i din tanke. Du har en förmåga att se enkelheten i det komplexa och att bryta isär frågor i mindre delar, genomföra, pröva, lära och komma framåt med tempo. Du är värderingsdriven som person och tror på de agila principerna.

Som person har du lätt för att samarbeta och delar gärna med dig av dina kunskaper. Du har också hög integritet, en god kommunikativ förmåga och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt. Ett gott skratt älskar du.

Vi på SBAB är övertygade om att i en omvärld som förändras allt snabbare så krävs mångfald i tankar för att vi ska hitta de bästa lösningarna och uppnå bästa möjliga resultat. Mångfald är därför en viktig del i vårt rekryteringsarbete. För oss handlar det om att arbeta inkluderande och att aktivt ta ställning för att olikheter berikar.

Ansökan och kontakt

I den här rekryteringen samarbetar vi med Ahrle Laurell & Partners. 

För att söka tjänsten vill vi att du bifogar CV och ett personligt formulerat brev där du bland annat beskriver varför du vill jobba med oss på SBAB. 

Vi vill givetvis ha din ansökan så snart som möjligt, men senast den 15 juli 2019.

Har du specifika frågor kring tjänsten så är du välkommen att kontakta Ahrle & Partners via epost sbab@ahrlelaurell.com, för snabb återkoppling. 

Besök hemskt gärna sbab.se och läs mer om oss. 

Välkommen med din ansökan!

SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt förstärka vår konkurrenskraft och uppnå vår vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån – arbetar vi ständigt med att utveckla vårt kunderbjudande. Antalet kunder uppgår till cirka 400 000 och vi är cirka 650 medarbetare. SBAB har mycket nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Enligt Great Place to Work är SBAB Sveriges 4:e bästa arbetsplats 2019 bland större företag.

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

SBAB Stockholm

Svetsarvägen 24
171 41 Solna Vägbeskrivning

Har du attityden? Vill du göra skillnad och förändra världen genom att bidra till bättre boende och boendeekonomi? Det vill vi också.

För att lyckas arbetar vi värderingsdrivet där inkludering och att vi alla är självdrivande är avgörande för framtiden.

Vi är den omtänksamma utmanaren som är redo att bryta normer och konventioner. Vill du göra saker lite annorlunda, lite bättre och lite roligare?

Vi har en gemensam attityd som bygger på att vi alla lever våra värderingar. Det gör oss till ett lag som vill lyckas tillsammans. Visionen är tydlig – att erbjuda Sveriges bästa bolån. Självklart med målet att ha Sveriges mest nöjda kunder.

Med ditt engagemang kan vårt erbjudande inom boende och boendeekonomi bli ännu bättre. Hos oss bidrar alla till att nå våra mål. Varje dag!

Jobbar du redan på SBAB?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@sbab.se
  • Agneta Albinsson
  • Alexander Bennetoft
  • Alexander Nilsson
  • Anders Alvemur
  • Anders Jildén
  • Anita Brink
  • Anna Christenson
  • Anna Forsström
  • Annamarija Andersson
  • Anna Norlander