facebook tracking
Funktionsansvarig Fastighet

Funktionsansvarig Fastighet

Bank & finansbranschen är under stor förändring. Med hållbarhet i fokus driver vi förändring och vi vill leda utvecklingen inom vårt område boende och boendeekonomi. Förändrade kundbeteenden och digitaliseringen med ökad transparens, skapar stora möjligheter för oss. Vi växer och tar marknadsandelar. Vårt värderingsdrivna arbetssätt med inkluderande ledarskap och självdrivande medarbetare tar oss beslutsamt framåt med tempo.

Vi tycker själva att SBAB är fantastiskt eftersom vi gillar att arbeta i en stimulerande miljö på en bank som inte är som andra. En rakryggad bank som vill och vågar utmana sina konkurrenter, som står för en mer transparent och bättre fungerande marknad för frågor som relaterar till boende och boendeekonomi. Vi har värderingar som hjälper oss att balansera vad vi gör med hur vi gör det för att nå våra mål. Viktigast av allt är våra kunder, och vi vet att nöjda kunder börjar med engagerade medarbetare. Vi har kul på jobbet helt enkelt.

Gruppen för Kreditriskanalys & Policys (nedan kallat KAP) är placerad i andra försvarslinjen inom avdelningen Risk och utgör tillsammans med Kapital, Finansiella risker och Operativ risk bolagets funktion för oberoende riskkontroll. Varje enhet är ansvarig för modeller, metoder, beräkningar och regelverk inom sina respektive ansvarsområden. KAP har tillsammans med övriga grupper inom Risk ansvar för analys, uppföljning och kontroll av SBAB:s risk och risknivå i förhållande till externa regelverk och den interna riskaptiten.

Inom KAP ansvarar vi bl a för kreditinstruktionerna så att affärsverksamheten i första linjen kan utforma kreditprocess och kreditgivning på ett effektivt sätt inom externa ramar, interna ramar och beslutad riskaptit. Gruppen svarar vidare för en del i uppföljningen av utlåningen och säkerheter genom analyser, temagranskningar och stickprov. Den operativa delen av kreditprocessen inklusive fastighetsvärdering finns organisatoriskt i första linjen inom SBAB:s affärsspecialister.

Dina nya utmaningar

Vi söker dig som vill ta ansvar för SBAB:s ramverk för fastighetsvärdering. Det omfattar bl.a de krav som ställs på säkerheter för vår utgivning av säkerställda obligationer samt att vår fastighetsinformation följer de externa och interna krav som finns. Din roll omfattar att bidra med egna såväl som gruppgemensamma analyser av SBAB:s utlåning, motparter och säkerheter.  

Du kommer att vara en viktig kugge i kravställning på kvalitet och innehåll samt uppföljningen av de säkerheter som ligger till grund för SBAB-koncernens utgivning av säkerställda obligationer, vilket även innefattar kontakter med externa revisorer.  

Du ingår i ett team på åtta personer som alla arbetar med Kreditrisk men med olika fokus och specialistkunskaper. Tillsammans bildar vi ett starkt och engagerat team som bidrar till en sund kreditkultur, bra analys och presentationer av kreditgivningen. Du rapporterar till Chef för Kreditriskanalys & Policys.

Den vi söker kan vara du!

Din bakgrund

Det vi vet är att vår omvärld förändras i en allt snabbare takt och ju mer komplexa arbetsuppgifter, desto viktigare med en organisation som präglas av mångfald, för att uppnå bästa möjliga resultat. Mångfald är därför en viktig del i vårt rekryteringsarbete. För oss handlar det om att arbeta inkluderande och att aktivt ta ställning för att olikheter berikar.

Vi söker dig som har akademisk utbildning och erfarenhet från fastighetsvärdering och analysarbete både avseende företag och konsument inom bank och finans. Du är en skicklig analytiker avseende fastigheter och utlåning mot säkerhet samt har en god kommunikativ förmåga och levererar med hög kvalitet.

Som person är du engagerad, lösningsorienterad och pragmatisk. Du tar egna initiativ och har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt samtidigt som du tar ansvar för helheten och drivs av att få dela din kunskap med andra. Din kommunikationsstil och din attityd inspirerar och ökar genomslagskraften av dina idéer och utvecklar medarbetarnas vilja att förstå och hantera arbetet med realsäkerheter. Ditt förhållningssätt skapar förtroende och långsiktiga relationer.  

Eftersom såväl omvärlden som SBAB förändras i allt snabbare takt är det av vikt att du både vill och kan anpassa dig och ditt arbetssätt efter ändrade förutsättningar. 

Din ansökan
Stämmer detta in på dig? Ansök redan idag, dock senast den 25 augusti.

Har du frågor om tjänsten kontakta Annika Fridh, Chef Kreditriskanalys och Policies, via annika.fridh@sbab.se.

I din ansökan ber vi dig inkludera CV samt personligt brev. Om du inte har ditt CV och personliga brev tillgängligt kan du även registrera en ansökan med din LinkedIn profil.

Välkommen med din ansökan!
Mvh Annika


SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt förstärka vår konkurrenskraft och uppnå vår vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån – arbetar vi ständigt med att utveckla vårt kunderbjudande. Antalet kunder uppgår till cirka 400 000 och vi är cirka 600 medarbetare. SBAB har mycket nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Enligt Great Place to Work är SBAB en av Sveriges bästa arbetsplatser 2018 bland större företag.

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

SBAB Stockholm

Svetsarvägen 24
171 41 Solna Vägbeskrivning

Har du attityden? Vill du göra skillnad och förändra världen genom att bidra till bättre boende och boendeekonomi? Det vill vi också.

För att lyckas arbetar vi värderingsdrivet där inkludering och att vi alla är självdrivande är avgörande för framtiden.

Vi är den omtänksamma utmanaren som är redo att bryta normer och konventioner. Vill du göra saker lite annorlunda, lite bättre och lite roligare?

Vi har en gemensam attityd som bygger på att vi alla lever våra värderingar. Det gör oss till ett lag som vill lyckas tillsammans. Visionen är tydlig – att erbjuda Sveriges bästa bolån. Självklart med målet att ha Sveriges mest nöjda kunder.

Med ditt engagemang kan vårt erbjudande inom boende och boendeekonomi bli ännu bättre. Hos oss bidrar alla till att nå våra mål. Varje dag!

Jobbar du redan på SBAB?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@sbab.se
  • Agneta Albinsson
  • Alexander Bennetoft
  • Alexander Nilsson
  • Anders Alvemur
  • Anders Jildén
  • Anita Brink
  • Anna Christenson
  • Anna Forsström
  • Annamarija Andersson
  • Anna Norlander